Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Đăng ký có ngay 50 token GPN free

Giá ICO là 0.05$
Link: https://gpncoin.com/referral/thanhlac/
Giới thiệu bạn bè để nhận thêm 50 GPN.
Nhập mail, ví MEW. Done.
Tokens sẽ được gửi sau khi kết thúc ICO.