Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Dự án Crestonium [ Air ]

Truy cập
https://t.me/CrestoniumBot?start=451342213
- Ấn vào start để chat bot
- Join telegram  https://t.me/joinchat/HUwoakfxbfrwtAPkMNR5Zg
- Follow twiter  https://twitter.com/Crestonium_io
- Like facebook https://www.facebook.com/Crestonium/
Ấn Step 2 để điền ví ETH
Ấn Confirm để xác nhận
- vào link http://urltag.net/CGuiH làm nhiệm vụ nữa nhé.