Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

GRAB airdrop đợt 2 - 500 GRAB

Link: https://grabairdrop.com/airdrop/?r=20913
- Anh em đăng kí tài khoản. Nhập thông tin user tele, twitter, ví ETH .
- Tham gia telegram
- Follow twitter
- Retweet bài theo hướng dẫn là xong.
- Like, share facebook.
Các bước đã có hết ở web cứ thế mà làm nhé!