Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Mùa 3 REFEREUM

💎 Mùa 3 REFEREUM đã bắt đầu rồi

Mùa một 1000 Point = 1000 token được 6 triệu quá ngon

💰Mùa 2 ngày 14-3 sẽ trả về ví MEW

💥Mùa 3 này ae quẩy tiếp đi không lại tiếc😁

🔺 Ai đã đăng ký thì nhấn vô đây nhận 100 Point
https://refereum.com/Telegram/23f6f52b-c763-49ab-8d6e-bee3578251ca

🔺 Ai chưa đăng ký thì nhấn vô đây đăng ký
https://refereum.com/?refid=40zqglijl2

👉 Review và hướng dẫn chi tiết Bounty của dự án: https://www.youtube.com/watch?v=zMe6rdAOoHY