Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Nhận 20 BitUP - Giá chưa biết nhưng coin sàn auto ngon.

Nếu ai tham gia đợt 1 của nó thì đã được trả về ví đầy đủ.
Đây coi như airdrop 2: Đăng ký tài khoản tại
http://www.bitup.com/register/?referral=9JXmnXeoaZ9zg5oj
- Nhập mail, nó gửi 1 cái code về mail, dùng code đó để đăng ký. Sàn này còn rất mới nên tham gia sớm.
- Xác nhận sdt thì mới nhận được 20 BitUP.
- Kéo xuống kiếm đầu số +84 và bỏ số 0 ở đầu điện thoại như 0916 thì ghi 916 thôi.
- Join telegram